INTRODUCTION

 Nhằm phát huy vai trò của trí thức trẻ trong sự nghiệp đổi mới, xây dựng và bảo vệ đất nước, Trung Ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tổ chức Diễn đàn Trí thức trẻ Việt Nam toàn cầu lần thứ I, từ ngày 27-29/11/2018 tại Furama Resort, thành phố Đà Nẵng, với chủ đề:


                           “Phát huy sức mạnh của trí thức trẻ Việt Nam trong kỷ nguyên 4.0”


Diễn đàn là hoạt động để các trí thức trẻ người Việt trong và ngoài nước chia sẻ kinh nghiệm và thảo luận về tầm nhìn, sứ mệnh, vai trò và khả năng đóng góp của mình với công cuộc kiến thiết và phát triển đất nước, thúc đẩy quá trình hội nhập kinh tế sâu rộng của Việt Nam trong khu vực và trên thế giới.   


Diễn đàn cũng hướng đến xây dựng cơ chế tham mưu, kiến nghị các chính sách nhằm thu hút, phát huy nhân tài một cách thiết thực, hiệu quả; từ đó, khuyến khích trí thức trẻ người Việt chủ động, nỗ lực cống hiến, đóng góp cho sự nghiệp đổi mới sáng tạo của đất nước. 


Với tầm quan trọng và quy mô của diễn đàn, Ban tổ chức trân trọng kính mời các cá nhân, đơn vị quan tâm đăng ký nội dung tham dự diễn đàn. Toàn bộ chi phí ăn ở được Ban tổ chức đài thọ. Đại biểu quốc tế sẽ được hỗ trợ đi lại theo định mức.

Đăng ký tham dự:  

⚛️http://trithuctrevietnam.vn
⚛️http://application.trithuctrevietnam.vn

PROGRAM

Topic 1: Human Resources 4.0

 Strengthening Human Resources in STEM for Industrial Revolution 4.0. 

-

Thúc đẩy nguồn nhân lực chất lượng cao trong Khoa học - Công nghệ đáp ứng nhu cầu phát triển của Cách mạng Công nghiệp 4.0. 

Topic 2: climate change

 Application of Technology 4.0 for environmental protection and climate change responses. 

-

 Ứng dụng Công nghệ 4.0 trong bảo vệ môi trường và ứng phó biến đổi khí hậu. 

TOPIC 3: CREATIVITY AND INNOVATION

 Promoting Creativity and Innovation in manufacturing and business. 

-

Thúc đẩy đổi mới sáng tạo trong sản xuất kinh doanh. 

NGÀY 1 và 2

Nov 27

Đón tiếp đại biểu

13.00 - 17.00

Furama Resort

+ Event Details

Nov 27

Đón tiếp đại biểu


13.00 - 17.00

Furama Resort

Nov 28

Khai mạc Diễn đàn

8.00 - 9.00

+ Event Details

Nov 28

Khai mạc Diễn đàn


8.00 - 9.00

Phiên Khai mạc diễn đàn

9.00 - 11.30

+ Event Details

Phiên Khai mạc diễn đàn

  

1. Phát biểu khai mạc của Ban Bí thư Trung ương Đoàn

2. Giới thiệu tổng quan về nội dung chương trình

3. Phát biểu của lãnh đạo Chính phủ

4. Báo cáo đề dẫn về các chủ đề

9.00 - 11.30

Các phiên báo cáo chuyên đề:

13.30 - 17.00

+ Event Details

Các phiên báo cáo chuyên đề:

  

1) Chủ đề 1: Thúc đẩy nguồn nhân lực chất lượng cao trong Khoa học - Công nghệ đáp ứng nhu cầu phát triển của Cách mạng Công nghiệp 4.0.

2) Chủ đề 2: Ứng dụng Công nghệ 4.0 trong bảo vệ môi trường và ứng phó biến đổi khí hậu.

3) Chủ đề 3: Thúc đẩy đổi mới sáng tạo trong sản xuất kinh doanh. 

13.30 - 17.00

Tiệc chiêu đãi của Ban Bí thư Trung ương Đoàn

19.00 - 21.00

+ Event Details

Tiệc chiêu đãi của Ban Bí thư Trung ương Đoàn


19.00 - 21.00

NGÀY 3

Nov 29

Phiên toàn thể

8.00 - 11.30

+ Event Details

Nov 29

Phiên toàn thể

  1. Báo cáo kết quả thảo luận và đề xuất của từng nhóm chủ đề
  2. Trình bày và thống nhất Chương trình hành động
  3. Trình bày và thống nhất bản báo cáo đề xuất, khuyến nghị
  4. Trình bày và thống nhất cơ chế vận hành Diễn đàn & Ra mắt mạng lưới kết nối trí thức trẻ Việt Nam toàn cầu
  5. Phát biểu chúc mừng và công bố Bản đề xuất khuyến nghị và Chủ đề Diễn đàn năm 2019

8.00 - 11.30

Nghỉ trưa

11.30 - 13.30

Nghỉ trưa

11.30 - 13.30

Tham gia diễn đàn Thanh niên Khởi nghiệp

14.00 - 17.00

Tham gia diễn đàn Thanh niên Khởi nghiệp

14.00 - 17.00

Tham gia tiệc chiêu đãi các nhà Đầu tư Khởi nghiệp

17.30 - 19.00

Tham gia tiệc chiêu đãi các nhà Đầu tư Khởi nghiệp

17.30 - 19.00

Tham gia Khai mạc Ngày hội Khởi nghiệp Đổi mới sáng tạo Việt Nam

19.30 - 21.30

Tham gia Khai mạc Ngày hội Khởi nghiệp Đổi mới sáng tạo Việt Nam

19.30 - 21.30